دانشجویان مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه شهید بهشتی

تبادل اطلاعات در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات

10 شرکت برتر مشاوره مدیریت
ساعت ٧:۱٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٩/۸/۱٧   کلمات کلیدی:


١) شرکت McKinsey & Company

٢) شرکت  Boston Consulting Group

٣) شرکت Bain & Company

۴) شرکت Booz & Company

۵) شرکت Deloitte Consulting LLP

۶) شرکت Mercer LLC

٧) شرکت Monitor Group

٨) شرکت PricewaterhouseCoopers LLP

٩) شرکت Ernst & Young LLP

١٠)شرکت Oliver Wyman