دانشجویان مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه شهید بهشتی

تبادل اطلاعات در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات

فایل دروس
ساعت ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٩/٧/۱۸   کلمات کلیدی:

دکتر قلیچ لی:

١-دانلود کتاب:practical_research_methods_dawson (حجم:735KB)     

٢-دانلود مقالات شماره ١تا٧:(حجم:1.45MB)

دکتر عمید:

١-خلاصه مطالب فصول 1 تا 15 کتاب سیستمهای خبره John Durkin(حجم:1.62MB)

دکتر طالب پور:

١-فصل اول

٢-فصل دوم

٣-فصل سوم

۴-فصل چهارم

۵-فصل پنجم

۶-فصل ششم